Category: ข่าวการแข่งขัน

TOAC 3D Challenge 2017

 วันที่ : 11-12 พ.ย. 2017

สถานที่ : สีดารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

https://goo.gl/maps/FdXCyer3TgF2

รูปแบบการแข่งขัน : แข่งขันยิงเป้า 3D รูปสัตว์ โดยแบ่งเป็นการเก็บคะแนน 2 รอบ และ แบ่งกลุ่มตามคะแนนเพื่อแข่งขันตัดสินอีก 1 รอบ

ประเภทธนูที่จัดแข่งขัน

 1. ประเภทธนู Recurve Bare Bow  – ธนู Recurve หรือ Traditional ที่ยิงโดยไม่ใช้ศูนย์เล็ง สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เพียงที่กติกา Bare Bow อนุญาต
 2. ประเภทธนู Compound Bare Bow  – ธนู Compound ที่ยิงโดยไม่ใช้ศูนย์เล็ง สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เพียงที่กติกา Bare Bow อนุญาต
 3. ประเภทธนูมีศูนย์เล็ง      – ธนูทุกชนิดที่ยิงโดยใช้ศูนย์เล็ง  สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ทุกชนิด

ค่าสมัครแข่งขัน

ผู้แข่งขัน ท่านละ 2,000 บาท ซึ่งรวมค่าที่พักสำหรับ 1 ท่าน* และอาหาร 4 มื้อ ระหว่างวันแข่งขัน

ผู้ติดตาม ท่านละ 1,000 บาท ซึ่งรวมค่าที่พักสำหรับ 1 ท่าน* และอาหาร 4 มื้อ ระหว่างวันแข่งขัน

 • * ที่พักมาตรฐาน จะจัดสำหรับผุ้เข้าแข่งขัน จำนวน 2 ท่าน / ห้อง  ในกรณีผู้เข้าแข่งขันสมัครเข้าร่วมเพียงท่านเดียว ทางทีมงานจะจับคู่กับท่านอื่นในการเข้าพัก
 • ในกรณีต้องการพักเดี่ยว สามารถชำระเพิ่ม 500 บาท / คืน
 • หากต้องการอัดเกรดเป็นที่พักแบบบ้านเดี่ยว สามารถติดต่อได้

ช่องทางการชำระค่าสมัคร

ชำระค่าสมัครผ่านระบบออนไลน์ของร้าน Archery Thai จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2017

http://www.archerythai.com/toac-3d-challenge.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gongzila@gmail.com

 

รายละเอียดการแข่งขัน

วันเสาร์ 11 พ.ย. 2017

8:30 – 9:00  ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน รับฟังกติกา ทำการแบ่งกลุ่มยิง

9:00 – 12 :00 เริ่มทำการแข่งขันรอบที่ 1

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 เริ่มทำการแข่งขันรอบที่ 2

16:00 – 16:30 ทำการยืนยันและส่งคะแนน

16:30 – 18:00 จบการแข่งขันในวันแรก ผู้เข้าแข่งขันพักผ่อน ตามอัธยาศัย

18:00 – 19:00 รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19:00 เป็นต้นไป เริ่มกิจกรรมภาคค่ำ จนสมควรแก่เวลา จบกิจกรรมในวันแรก

วันอาทิตย์ 12 พ.ย. 2017

8:30 – 9:00 ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบรายชื่อกลุ่มที่จะทำการแข่งขันในวันที่ 2

9:00 – 12:00 เริ่มการแข่งขันในรอบ Final

12:00 – 13:00จบการแข่งขันยืนยันและส่งคะแนนรับประทานอาหารกลางวัน

13:00- 14:00 พิธีประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พิธีมอบรางวัล ปิดการแข่งขัน

 

การตัดสินผลการแข่งขัน

รอบเก็บคะแนน (รอบ 1 + 2 )

เก็บคะแนนรวมทั้ง 2 รอบ เพื่อแบ่งคลาสสำหรับแข่งในรอบ Final ในวันที่ 2 โดยแบ่งที่ครึ่งหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภทธนู

รอบ Final

แบ่งเป็นคลาส A และ B ในแต่ละประเภทธนู*  ผลคะแนนในรอบนี้ ตัดสินรางวัล ที่ 1-3 ของแต่ละคลาส

**ทางทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนการแบ่งคลาสในแต่ละประเภท หากมีผู้แข่งขันน้อยกว่าเกณท์ที่ตั้งไว้

กฏและกติกาการแข่งขัน

การแข่ง 3D ประกอบด้วยเป้ายิงรูปสัตว์ประมาณ 20-25 เป้า โดยไม่มีการบอกระยะทาง  จัดกลุ่มยิงด้วยการสุ่มกันระหว่างประเภทธนูโดยทางทีมงานผู้จัด

ตำแหน่งการยิง

 • ในแต่ละเป้าจะมีจุดยิงสองจุดต่อเป้าซึ่งกำหนดให้วางไว้ในระยะที่แตกต่างกัน
 • ในการยิงธนูแต่ละครั้ง จะต้องมีเท้าของผู้ยิงข้างหนึ่งสัมผัสจุดยิงไว้
 • นักธนูจะยิงเพียง 1 ลูก ต่อเป้าเท่านั้น

การคิดคะแนน

 • นักธนุจะได้รับคะแนนก็ต่อเมื่อยิงโดนร่างกายของสัตว์เป้าหมายเท่านั้น
 • ลูกธนูที่ฝั่งอยู่ในเขาของสัตว์ที่ไม่สัมผัสสีร่างกายถือว่าพลาดและได้คะแนนเป็นศูนย์ ขาหรือกีบของสีที่แตกต่างกันจากตัวหลักจะยังคงได้รับการพิจารณาเป็นสีร่างกายสำหรับการให้คะแนน
 • วัสดุรอบโครงร่างที่แท้จริงของสัตว์เป้าหมายถือเป็นวัสดุเพิ่มเติมและจะไม่ถูกนับเป็นคะแนน
 • วงคะแนนมีดังนี้

Kill       10  คะแนน  ยิงโดนวงกลมภายในพื้นที่สำคัญ

Vital       8  คะแนน  ยิงโดนนอกวงกลมในพื้นที่สำคัญ

Wound  5  คะแนน ยิงโดยส่วนที่เหลือของสัตว์ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็น “ร่างกาย”

การบันทึกคะแนน

จะไม่มีการดึงจนลูกศรออกจากเป้าจนกว่าทุกคนในก๊วนจะบันทึกคะแนนและได้รับความเห็นชอบจากเพื่อนร่วมก๊วนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ยิงเป็นผู้ดึงลูกศรออกก่อนการบันทึกจะส่งผลให้คะแนนเป็น 0 สำหรับเป้านั้นๆ หากผู้อื่นเป็นผู้ดึงให้ทำการยิงใหม่ (Reshot)
ลูกศรต้องสัมผัสเส้นจึงจะนับว่าได้คะแนนที่สูงกว่า
การบันทึกคะแนนขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้ร่วมก๊วน โดยลูกศรจะต้องติดอยู่ในเป้าเท่านั้น ยกเว้นเป้าชำรุดให้แจ้งผู้ดูแล

อ่านรายละเอียดของกติกาได้ที่หน้านี้

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้