Barebow Rules (แปล)

THAILAND Princess Cup 2016

กฎกติกา คันประเภท Barebow

เวอร์ชั่น 2015-08-07

22.3. สำหรับ ประเภทธนู Barebow อนุญาตตามรายการข้างล่างนี้:

 

22.3.1. ไม่มีการจำกัดชนิดหรือวัสดุในความหมายของคำว่า ‘คันธนู’, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย มือจับ (grip), คันธนู เป็นแบบปกติเหมือนที่ใช้ยิงทั่วไป (ห้ามเป็นแบบ Shoot-through) กำหนดให้มีสายยิงหนึ่งเส้น ขึงระหว่างปลายลิ้มทั้งสองข้าง สามารถยิงโดยถือคันด้วยมือข้างหนึ่งบริเวณมือจับ ในขณะที่ใช้นิ้วของมืออีกข้าง น้าวสายดึงและปล่อยยิง

นอกเหนือจากที่พักลูก (Rest) ที่สามารถติดไว้บนคันธนูตามลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้ศูนย์เล็ง หรือทำตำหนิช่วยเล็งบนคันธนู หรือแม้กระทั่งมีลายชั้นลามิเนท (บริเวณหน้าต่างคัน) เพื่ออาจใช้ช่วยเล็ง
คันธนูพร้อมอุปกรณ์ในขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นสาย ต้องสามารถลอดผ่านห่วงรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.2 ซม. +/- 0.5 มม.
22.3.1.1. ไม่ห้ามที่จะให้ใช้ คันธนู ที่มีสีหลากสี หรืออาจมีตราสินค้า (Trademark) ติดอยู่ด้านในทั้งบริเวณลิ้มบนและล่าง หรือแม้แต่บนคัน riser
หากแต่ riser ที่มีสีอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างคัน ซึ่งพิจารณาว่าอาจใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยเล็งได้ บริเวณนั้นต้องถูกปิดเทปทับ
22.3.1.2. อนุญาตให้ใช้ Riser คันที่มีส่วนเป็นลักษณะค้ำ / หนุนได้ หากแต่ตลอดแนวของส่วนค้ำนั้น ต้องไม่แตะข้อมือหรือแขนของผู้ยิง

 

22.3.2. สายธนูจะมีจำนวนเส้นใยกี่เส้นก็ได้
22.3.2.1. ซึ่งอาจจะมีสีที่แตกต่างกัน ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน บริเวณที่วางนิ้วยิงสามารถพัน center serving ได้ อนุญาตให้ติด Nock Locator (ตัวแหวนทองเหลืองหนีบ) บนสายได้ไม่เกิน 2 จุด (ใช้เพียงเพื่อเป็นระยะ Nocking point ของลูกธนู) ไม่อนุญาตให้ใช้ช่วยเล็ง ปลายสายธนูจะมีห่วงไว้คล้องบริเวณปลายลิ้มทั้งสองข้าง ไม่อนุญาตให้ติดอุปกรณ์ช่วย Mark ตำแหน่ง จมูก หรือ ปาก (Kisser) บนสายยิง ห้ามพัน serving บนสายเพื่อใช้ช่วยเล็ง สายธนูต้องไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะใช้ช่วยเล็ง

22.3.3. อนุญาตให้ใช้ที่พักลูก (Rest) แบบที่สามารถปรับระดับได้
22.3.3.1. อนุญาตให้ใช้ Plunger หรือ Pressure button ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ช่วยเล็ง ตำแหน่งที่ติดตั้ง Plunger หรือ Pressure point ต้องไม่ล้ำเกินเข้าไปด้านในเกิน 2 ซม. โดยวัดจากบริเวณคอคอดของมือจับ (ตำแหน่ง pivot point ของคันธนู).
22.3.4.ไม่อนุญาตให้ใช้ Draw check (Clicker)
22.3.5. อนุญาตให้ยิงแบบ Face walk (คือการยิงโดยดูตำแหน่งลูกตก ด้วยการปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนหน้า)
หรือ String Walk (คือการยิงโดยดูตำแหน่งลูกตก ด้วยการปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนสายธนู)
22.3.6. ไม่อนุญาตให้ใช้ Stabiliser
22.3.6.1. Torque flight compensators ที่เป็นส่วนหนึ่งของคันธนูสามารถใช้ได้ แต่ต้องไม่มี Stabiliser
22.3.6.2. ก้อนน้ำหนักถ่วง สามารถเพิ่มตรงบริเวณด้านล่างของ Riser ได้ หากแต่ก้อนน้ำหนัก ไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหน ต้องติดอยู่กับคันธนูโดยไม่มีก้านยื่น ยืดล้ำออกมาก ไม่มีตัวต่อเหลี่ยมมุม หรือตัวซับแรงกระแทก
22.3.7. ไม่มีการจำกัดชนิดในความหมายของคำว่า ‘ลูกธนู’ ที่ใช้ในการยิง Target Archery อนุญาตให้ใช้ลูกธนูในแบบที่จะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับเป้าอย่างรุนแรงเกินไป
22.3.7.1. ลูกธนูประกอบด้วยก้าน, หัวลูก, Nock, ปีกลูกธนู, และสามารถระบายสีลวดลายลงบนลูกได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านลูกธนูต้องไม่เกิน 9.3 มม. (แผ่นลายพลากสติกที่ใช้พันตกแต่งลูกธนู arrow wrap ไม่ได้ถูกห้ามใช้ ตราบใดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 22 ซม. โดยวัดจากร่อง Nock ไปทางด้านหัวลูกธนูจนสุดแผ่น wrap) ขนาดหัวลูก (Points) ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 9.4 มม. ผู้ยิงต้องเขียนชื่อ หรือชื่อย่อลงบนลูกธนูทุกลูก ลูกธนูต้องมีแบบ, ลวดลาย, สี, ปีก, Nock เหมือนกัน ไม่อนุญาตให้ใช้ Tracer nock (Nock เรืองแสง)

 

22.3.8. อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันนิ้ว, ถุงมือ, หรือ นิ้วที่พัน Tape Plaster ดึงยิงธนู
ไม่อนุญาตให้ใช้กลไกช่วยยิง หรือ อุปกรณ์ Mechanical release ใดใดทั้งสิ้น
22.3.8.1. ตัวคั่นระหว่างนิ้ว (Spacer) ใช้เพื่อป้องกันนิ้วหนีบลูก สามารถนำมาใช้ได้ Anchor Plate หรือ Ledge – ซึ่งมีลักษณะเป็น แป้นรองคาง ยื่นอยู่ด้านบนของ Tab ใช้เพื่อช่วยการเข้าตำแหน่ง Anchor อนุญาตให้ใช้ได้ หากแต่บริเวณต่อเย็บต้องมีสีเหมือนกัน, เส้นด้ายเย็บต้องมีขนาด, รูปร่าง, สีเหมือนกัน ไม่อนุญาตให้ขีด รอย หรือเครื่องหมายเพิ่มเติมลงบนไป อนุญาตให้มือที่น้าวสายยิงสามารถใส่ถุงมือธรรมดา, ถุงมือแบบมีนวมหรือที่คล้ายกันได้ แต่ไม่อนุญาตให้ติดลงไปบริเวณมือจับของคันธนูได้
 

22.3.9. กล้องส่องทางไกลสองตา, Telescopes, หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ช่วยในการมองตำแหน่งลูกธนู:
22.3.9.1. ตราบใดที่อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ไปสร้างความรบกวนให้กับนักกีฬาคนอื่น
22.3.9.2. อนุญาตให้ใส่ แว่นสายตา, แว่นกันแดดได้ แต่ห้ามมิให้ติดตั้งเพิ่มเลนซ์รู หรือสิ่งที่คล้ายกันลงบนแว่นดังกล่าว ห้ามทำตำหนิหรือทำเครื่องหมายเพื่อช่วยเล็งลงบนแว่นและเลนซ์

22.3.9.3. หากนักกีฬาต้องการปิดตาด้านที่ไม่ได้ใช้เล็ง สามารถคลุมปิดให้มิด หรือปิดด้วยเทป หรือแผ่นปิดตาก็ได้
22.3.10. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ได้:
22.3.10.1. Arm guard, chest protector, bow sling, limb savers, string silencer, เข็มขัด, back quiver หรือ ground quiver. อนุญาตให้เสริมยกพื้นบริเวณเท้าหรือส่วนได้ จะติดหรือไม่ติดกับรองเท้าก็ได้ โดยอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนยื่นไปกีดขวางนักกีฬาท่านอื่น ณ บริเวณตำแหน่งยืนยิง หรือยื่นนูนเกิน 2 ซม. จากรอยพื้นรองเท้า