Barebow Rules (แปล)

THAILAND Princess Cup 2017

กฎกติกา คันประเภท Barebow

เวอร์ชั่น 2017-08-07

22.3. สำหรับ ประเภทธนู Barebow อนุญาตตามรายการข้างล่างนี้:

 

22.3.1. ไม่มีการจำกัดชนิดหรือวัสดุในความหมายของคำว่า ‘คันธนู’, อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย มือจับ (grip), คันธนู เป็นแบบปกติเหมือนที่ใช้ยิงทั่วไป (ห้ามเป็นแบบ Shoot-through) กำหนดให้มีสายยิงหนึ่งเส้น ขึงระหว่างปลายลิ้มทั้งสองข้าง สามารถยิงโดยถือคันบริเวณมือจับด้วยมือข้างหนึ่ง ในขณะที่ใช้นิ้วของมืออีกข้างหนึ่งน้าวสายดึงและปล่อยยิง

คันธนูที่กล่าวไว้ ดังกล่าวต้องเป็นคันเปล่าๆ นอกจากให้มีที่วางพักลูก (Rest) ที่สามารถติดไว้บนคันธนูตามลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ไม่อนุญาตให้ใช้ศูนย์เล็ง หรือทำตำหนิช่วยเล็งบนคันธนู หรือแม้กระทั่งมีลายชั้นลามิเนท (บริเวณหน้าต่างคัน) เพื่ออาจใช้ช่วยเล็ง
คันธนูพร้อมอุปกรณ์ในขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นสาย ต้องสามารถลอดผ่านห่วงรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.2 ซม. +/- 0.5 มม.
22.3.1.1. ไม่ห้ามที่จะให้ใช้ คันธนู ที่มีสีหลากสี หรืออาจมีตราสินค้า (Trademark) ติดอยู่ด้านในทั้งบริเวณลิ้มบนและล่าง หรือแม้แต่บนคัน riser
หากแต่ riser ที่มีสีอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างคัน ซึ่งหากพิจารณาว่าอาจใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยเล็งได้ บริเวณนั้นต้องถูกปิดเทปทับ
22.3.1.2. อนุญาตให้ใช้ Riser คันที่มีส่วนเป็นลักษณะค้ำ / หนุนได้ หากแต่ตลอดแนวของส่วนค้ำนั้น ต้องไม่แตะข้อมือหรือแขนของผู้ยิง

 

22.3.2. สายธนูจะมีจำนวนเส้นใยกี่เส้นก็ได้
22.3.2.1. ซึ่งอาจจะมีสีที่แตกต่างกัน ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน บริเวณที่วางนิ้วยิงสามารถพัน center serving ได้ อนุญาตให้ติด Nock Locator (ตัวแหวนทองเหลืองหนีบ) บนสายได้ไม่เกิน 2 จุด (ใช้เพียงเพื่อเป็นระยะ Nocking point ของลูกธนู) ไม่อนุญาตให้ติดอุปกรณ์ช่วยกำหนดตำแหน่ง ริมฝีปาก (Kisser) หรือ จมูก บนสายธนู ห้ามมีอุปกรณ์ช่วยเล็งเช่น Peep หรือพัน serving เป็นตำแหน่งช่วยเล็งบนสาย หรืออะไรก็ตามเพื่อใช้ในจุดประสงค์นี้

22.3.3. อนุญาตให้ใช้ที่พักลูก (Rest) แบบที่สามารถปรับระดับได้
22.3.3.1. อนุญาตให้ใช้ Plunger หรือ Pressure button ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ช่วยเล็ง ตำแหน่งที่ติดตั้ง Plunger หรือ Pressure point ต้องไม่ล้ำเกินเข้าไปด้านในเกิน 2 ซม. โดยวัดจากบริเวณคอคอดของมือจับ (ตำแหน่ง pivot point ของคันธนู).
22.3.4.ไม่อนุญาตให้ใช้ Draw check (Clicker)
22.3.5. อนุญาตให้ยิงแบบ Face walk (คือการยิงโดยดูตำแหน่งลูกตก ด้วยการปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนหน้า)
หรือ String Walk (คือการยิงโดยดูตำแหน่งลูกตก ด้วยการปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนสายธนู)
22.3.6. ไม่อนุญาตให้ใช้ Stabiliser
22.3.6.1. ตัวซํบแรงสั่นสะเทือน (Vibration Dampener) ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ติดอยู่กับคันธนู สามารถใช้ได้ แต่ต้องไม่มี Stabiliser
22.3.6.2. ก้อนน้ำหนักถ่วง สามารถเพิ่มตรงบริเวณส่วนล่างของ Riser ได้ หากแต่ก้อนน้ำหนัก ไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหน ต้องติดอยู่กับคันธนูโดยไม่มีก้านยื่น ยืดล้ำออกมา ไม่เป็นลักษณะตัวต่อหักเหลี่ยมมุม หรือตัวซับแรงกระแทก (Shock-absorbing device)
22.3.7. ไม่มีการจำกัดชนิดในความหมายของคำว่า ‘ลูกธนู’ ที่ใช้ในการยิง Target Archery อนุญาตให้ใช้ลูกธนูในแบบที่จะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับเป้าอย่างรุนแรงเกินไป
22.3.7.1. ลูกธนูประกอบด้วยก้าน, หัวลูก, Nock, ปีกลูกธนู, และอาจระบายสีลวดลายลงบนลูกธนูก็ได้ (cresting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านลูกธนูต้องไม่เกิน 9.3 มม. (แผ่นลายพลาสติก Arrow wrap ที่ใช้พันตกแต่งลูกธนู ไม่ได้ถูกจำกัดห้ามใช้ ตราบใดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 22 ซม. โดยวัดจากร่อง Nock ที่สัมผัสสายธนูไปทางด้านหัวลูกธนูจนสุดแผ่น wrap) ขนาดหัวลูก (Points) ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 9.4 มม. ผู้ยิงต้องเขียนชื่อ หรือชื่อย่อลงบนลูกธนูทุกลูก ลูกธนูต้องมีแบบ, ลวดลาย, สี, ปีก, Nock เหมือนกัน ไม่อนุญาตให้ใช้ Tracer nock (Nock เรืองแสง)

 

22.3.8. อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันนิ้ว, ถุงมือ, Tab ยิง, หรือ นิ้วที่พัน Tape Plaster ดึงและปล่อยสายยิงธนู
ไม่อนุญาตให้ใช้กลไกช่วยยิง หรือ อุปกรณ์ใดใดเพื่อช่วยให้ผู้ยิงสามารถ รั้ง, น้าว, ปล่อยสายยิงธนู
22.3.8.1. ตัวคั่นระหว่างนิ้ว (Spacer) ใช้เพื่อป้องกันนิ้วหนีบลูกขณะยิง อนุญาตให้ใช้ Anchor Plate หรือ Ledge – ซึ่งมีลักษณะเป็น แป้นรองคางที่ยื่นอยู่ด้านบนของ Tab ใช้เพื่อช่วยการเข้าตำแหน่ง Anchor ได้ บริเวณต่อเย็บของแผ่น Tab ต้องเหมือนกันทั้งความถี่ของตะเข็บ ขนาดและสีของด้ายเย็บต้องเหมือนกัน อนุญาตให้ขีดเส้น หรือเครื่องหมายเพิ่มเติมลงบนไปหนัง Tab โดยตรง หรือ บนแถบ Tape ที่ติดบนหน้าหนัง Tab ได้ หากแต่รอยเครื่องหมายนี้จะต้องสม่ำเสมอเป็นแบบเดียวกันทั้ง สี รูปร่าง และขนาด และไม่อนุญาตให้บันทึก (Memoranda) อะไรเพิ่มเติมลงไป สำหรับมือที่ถือคันธนู อนุญาตให้สามารถใส่ถุงมือธรรมดา ถุงมือแบบมีนวมหรือวัสดุที่คล้ายกันได้ แต่ไม่อนุญาตให้ติดลงไปบริเวณมือจับของคันธนู
 

22.3.9. กล้องส่องทางไกลสองตา, Telescopes, หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ช่วยในการมองตำแหน่งลูกธนู:
22.3.9.1. ตราบใดที่อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ไปสร้างความรบกวนให้กับนักกีฬาคนอื่น
22.3.9.2. อนุญาตให้ใส่ แว่นสายตา, แว่นกันแดดได้ แต่ห้ามมิให้ติดตั้งเพิ่มเลนซ์รู หรือสิ่งใดในความหมายที่คล้ายกันลงบนแว่นดังกล่าว ห้ามทำตำหนิหรือทำเครื่องหมายเพื่อช่วยเล็งลงบนแว่นและเลนซ์

22.3.9.3. หากนักกีฬาต้องการปิดตาด้านที่ไม่ได้ใช้เล็ง สามารถคลุมปิดให้มิด หรือปิดด้วยเทป หรือแผ่นปิดตาก็ได้
22.3.10. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ได้:
22.3.10.1. Arm guard, chest protector, bow sling, finger sling, limb savers, เข็มขัด, back quiver หรือ ground quiver. อนุญาตให้เสริมยกพื้นบริเวณเท้าหรือส่วนได้ จะติดหรือไม่ติดกับรองเท้าก็ได้ โดยอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนยื่นไปกีดขวางนักกีฬาท่านอื่น ณ บริเวณตำแหน่งยืนยิง หรือยื่นนูนเกิน 2 ซม. จากรอยพื้นรองเท้า